shaninay of ryanito ♥

The person who makes you happiest is the person who can hurt you the most.

— (via picsandquotes)


I respect those that tell me the truth, no matter how hard it is.

— (via picsandquotes)


Pag bawal bitawan. Pag hindi pwede tigilan. Sana gumaling na ang batang allergy. 🙏😞


Pero dahil Mahal kita di ko magawa.